خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع)

همه ی ما می دانیم که روزگار سختی شده، در این زمانه که همگان به حق برای زندگی بهتر خود می جنگند، افرادی هستند که دیگری را بر خود مغتنم شمرده و برای بهبود زندگی آنان از جان ، مال و احساسات خود هزینه می کنند…

اگر شما نیز از این دسته اید، می توانید حامی مددجویان خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع) شوید.

برای حامی شدن می بایست با شماره های ذیل تماس حاصل فرموده و اطلاعات تکمیلی را کسب کنید.

021-55915808