منشوراخلاقی

 

این موسسه به تشکلی مردمی، غیرسیاسی،غیرانتفاعی،غیردولتی،عام المنفعه وداوطلبانه می‌باشند که اعضاء آن به صورت هیأت عاملی، باوفاداری به عهد، درخصوص ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی،حمایتی وتأمین خوداتکایی نیازمندان از طریق همیاری مردمی و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت نموده و با استفاده از شیوه‌های ذیل برای توانمندسازی محرومین اقدام عملی خواهد نمود:

1- بسط و ترویج مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی آحاد جامعه در حوزه سنت‌های حسنه اسلامی، انفاق، احسان، نیکوکاری،احیاء مسئولیت‌ اجتماعی و ارتقاء فرهنگ توانمندسازی.

2- جذب و مصرف همیاری های مردمی برای ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی، معیشتی و توانمندسازی بین نیازمندان به منظور شکوفایی استعدادها و تامین خوداتکایی نیازمندان.

3- ایجاد فضای همدلی و همکاری در محل و بسیج امکانات در جهت تحقق اهداف.

4- تشکیل شبکه‌های مردمی و شناسایی نیکوکاران با حضور صنوف مختلف.

5- شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات مددکاری عمومی و تخصصی برای توانمندسازی آنان.

6- هرگونه فعالیت حزبی و سیاسی درمرکزنیکوکاری ممنوع می باشد.

7- ارائه گزارش عملکرد شفاف به صورت مستمر به دستگاه صادرکننده مجوز و ذی نفعان.

8- تعامل با سایر مراکز نیکوکاری، خیریه ها و نهادهای حمایتی در خدمت رسانی به نیازمندان.

9- هیأت عامل،نماینده قانونی مرکز نیکوکاری می باشد.

10- هیأت عامل رعایت اصل احترام و تکریمم ارباب رجوع را در سرلوحه خود قرار داده و نسبت به رعایت حریم خصوصی نیازمندان اهتمام ویژه خواهد داشت.

11- ارائه کلیه خدمات حمایتی و توانمندسازی به نیازمندان در موسسه خیریه  رایگان می باشد.

12- در همه حال خدا را ناظر و حاضر بر اعمال خود دانسته و نسبت به انجام امور با جدیت و صداقت انجام وظیفه می نماید.

فرم ورود خیریه حضرت علی اصغر (ع)

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟