ماه صفر دومین سال ماه قمری نحوست است. چراکه ابتدای این ماه با ورود اسرا کربلا به شهر شام اغاز شده و با رحلت پیامبر (ص) پایان میابد

شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان به نحسی این ماه اشاره میکند: ماه صفر معروف به نحوست است و سبب آن واقع شدن وفات رسول خدا در آن است بهتر است در این ماه مدام صدقه پرداخت شود و از نیازمندان دستگیری شود تا نحوست و بلا از اهل و خانواده دوری گردد

فرم ورود خیریه حضرت علی اصغر (ع)

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟