هم‌افزایی معمولاً اینگونه تعریف می‌شود: هنگامی که دو یا چند عنصر، جریان یا عامل با هم همیاری و برهمکنش (تعامل) داشته باشند معمولاً اثری به وجود می‌آید. اگر این اثر از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه می‌توانستند به وجود آورند بیشتر شود در اینصورت پدیده هم‌افزایی رخ داده‌است.
در این راستا جهت ارزیابی و مدل سازی ، و نیز توسعه ی فعالیت‌های اجتماعی، میزبان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل از کشور تایلند با هیئت همراه بودیم؛ که در این نشست با حضور مدیران کمیته امداد استان تهران جناب آقای طاهری و جناب آقای تمیمی ، ریاست محترم کمیته امداد شهرستان ری جناب آقای فیروز مرنی ، ضمن ارائه گزارش عملکرد خیریه و مرکز نیکوکاری حضرت علی اصغر (ع) ، تصمیماتی در خصوص تعامل بیشتر و همکاری در سطح بین الملل و نیز ارائه ی دانش و تجربه ی یک دهه فعالیت موثر خیریه در امر خدمت رسانی صورت پذیرفت که ماحصل آن در ترویج کار خیر و احسان مسمر ثمر

فرم ورود خیریه حضرت علی اصغر (ع)

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟