با همت شما حامیان بزرگوار، سبدهای نیکی آماده و توزیع گردید.
۲۷۵ بسته ارزاق شامل اقلام ضروری چون برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، ماکارونی و……. در پاییز امسال تهیه و در بین خانواده‌های نیازمند، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست توزیع گردید