خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع)

همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کُن      گر نصیبِ تو ز گردون، همه یک نان باشد

(صائب تبریزی)

موسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر(ع) آماده دریافت کمک های سخاوتمندانه  شما مهر ورزان از طریق شماره کارت های ذیل میباشد.

سپاسگزارتان خواهیم بود پس از واریز در پیام رسان ایتا یا پیامک به شماره 09393113960 اطلاع دهید.