شما با مهربانی مسیر ساختن آینده ای بهتر برای این کودکان فراهم ساختید…
با همت و حمایت شما حامیان گرامی، توانستیم در دو مرحله ی اجرایی ۲۱۷ بسته ی حمایتی تحصیلی در پایه های #ابتدایی #متوسطه #دانشجویی و #پیش دبستانی در اختیار خانواده های #ایتام و دانش آموزان جامانده از تحصیل قرار دهیم و کمک هزینه ی تحصیلی ۵۴ دانش آموز (نوبت اول) نیز به حسابشان واریز شد.
این راه ادامه دارد…