اعضای هیئت مدیره

آقای ولی اله یعقوبی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
آقای علیرضا ایمانخانی نایب رئیس
خانم آرزو بداغی قائم مقام و خزانه دار
آقای سید مجتبی موسوی عضو هیئت مدیره
آقای سید ناصر موسوی عضو هیئت مدیره

فرم ورود خیریه حضرت علی اصغر (ع)

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟