🤲خُرم آن لقمه که مَردم بِسپارند به یاد🤲

⚘در روز بخشش و در بهترین روز خدا همه شاد شدیم⚘
۱۶تیرماه ۱۴۰۲
نذورات شما رو به دستشان رساندیم…
در ضیافت غدیر توانستیم با همت شما سروران گرانقدر ۱۱۰ بسته ارزاق به دست ایتام نیازمند تحت پوشش برسانیم…

فرم ورود خیریه حضرت علی اصغر (ع)

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟