خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع)

در مراسم قربانی کردن اول هر ماه، مسلمانان از گوسفند، گوساله یا گوسفند نر را برای قربانی انتخاب می‌کنندو پس از قرائت دعایی خاص، قربانی می‌شود. سپس گوشت این حیوان بین نیازمندان تقسیم می‌شود تا عید قربان به مناسبت ارتباط انسان با خداوند و همچنین بهره‌برداری از نعمت‌های زندگی به شکلی محوری تجربه شود.