خیریه باب النجات حضرت علی اصغر (ع)

لبخند رضایت تو، چیزی شبیه به
است


مفتخریم که به واسطه نانوایان و دستهای شما مهربانان ، نان را رایگان بر سر سفره ی نیازمندان قرار دهیم.

 

2113 5043 9979 6037

نحوه یاری شما:

*واریز مبالغ به شماره حساب اعلام شده در طرح

* علاوه بر آن بزرگترین و بهترین یاری شما نیکوکاران انتشار پیام طرح عطرنان و معرفی ما به دوستان خود است.